ขอเชิญร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปี การจากไปของหมอกระต่าย เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกและไว้อาลัยคุณหมอกระต่าย เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ด้วยการเปิดไฟหน้ารถหรือเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคมนี้ เวลา 15.09 น. เป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน


Share:📢🎉ประกาศกิจกรรมดีๆ จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 👨‍👩‍👦

กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 2 👨‍👩‍👦
🏆ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท✨โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. 😊

✨รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ตามไฟล์ประกาศในเว็บไซต์กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
https://www.m-culture.go.th/surveillance/main.php
และ Facebook Fanpage “กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม”

✨ลิงก์รับสมัคร✨
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzEtf0whuvcw…/viewform

✨ลิงก์รายละเอียดกิจกรรม✨
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1E9vFS27qlZGWzL-1b4miRhTyhJaL9EyF?fbclid=IwAR22LWGUAWsM0FyLNFiR_KEzAQ3I6julQFAmhh7EvKMu1QIuosb5IO1oXe8


Share:อบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง


Share:พมจ.ตาก ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัวให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่ 2 โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว การสร้างเจตคติ ค่านิยม และปลูกฝังมายาคติที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับ และกล้าเผชิญกับปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:พมจ.ตาก ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ

✨ เดือนพฤศจิกายน ✨
เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ
หากพบเห็น การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว แจ้งเหตุเบาะแสได้ที่
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300


Share:ขอเชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อครอบครัว และบุคคลดีเด่น

🥰 ขอเชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อครอบครัว และบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดตาก เนื่องในวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566

🤓 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2566


Share:จดหมายข่าว เดือนตุลาคม พ.ศ.2565


Share:หลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง”

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร

ฝึกอาชีพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนฟรี มีที่พัก อาหาร ตลอดหลักสูตร

📞 สมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
0 5482 9709
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
(ในวันและเวลาราชการ)
✍🏻สมัครออนไลน์ได้ที่
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://forms.gle/4wn1MiHida9naeQo7


Share:ทีม พม.ตาก จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ หน่วยงาน One Home พม.ตาก ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตาก ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองตาก จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว การสร้างเจตคติ ค่านิยม และปลูกฝังมายาคติที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับ และกล้าเผชิญกับปัญหา หน่วยงานต้องร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง และบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองตาก เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ขอเชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น สาขาต่างๆ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

🤓 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 ธันวาคม 2565

💾 โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ และใบสมัครได้ที่นี่ 👇
https://drive.google.com/…/11…

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2659 6754
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial