ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก พร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบอาคาร(เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (เพิ่มเติม)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดตาก ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial