พมจ.ตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท”โพชฌังคปริตร”) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางปิยนาฏ เสงียมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และ หน่วยงาน One Home เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท”โพชฌังคปริตร”) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภัคดี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดคลองสัก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ กรณีประสบอัคคีภัย

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 และ ศปก.News 17126503ตก.-สังคมทั่วไป-ไทยรัฐ ออนไลน์-ตาก-ย่างสดเด็ก 9 ขวบพิการ ไฟลามหมู่บ้านกะเหรี่ยงติดชายแดน ตายสลดคากองเพลิง ในเขตพื้นที่ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นั้น
นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พมจ.ตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ อายุ 9 ปี ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประสบอัคคีภัย เสียชีวิตภายในบ้าน ขณะเกิดเหตุอาศัยอยู่ในบ้านลำพัง
✅ ข้อเท็จจริง : เด็กหญิงสุธิตา – อายุ 9 ปี อาศัยอยู่กับปู่ ย่า และน้า (น้องของบิดา) เป็นครอบครัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (กลุ่มบุคคลตามยุทธศาสตร์ – กลุ่มชาติพันธุ์ตกสำรวจ) บิดามารดาเด็กแยกทางกัน ขณะเกิดเหตุเด็กอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง ปู่ย่าและน้าออกไปทำงาน (ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด)
✅ การช่วยเหลือ :
1. สนง.พมจ.ตาก : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ผู้นำชุมชน และ อพม. เพื่อเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัว พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค
2. สน.ปภจ.ตาก : มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
3. อบต.พบพระ : อำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัว พร้อมทั้งให้การดูแลเบื้องต้น


Share:พมจ.ตาก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางปิยนาฏ เสงียมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระสุเมธีธรรมญาณ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 6 รูป ประกอบพิธีฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวตาก เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:พมจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนและโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนและโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2565 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดานที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา หนังสือนิทาน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และเสื้อกันหนาว ให้กับโรงเรียนและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด

พร้อมนี้ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ผู้แทนนายอำเภอแม่สอด ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพูดคุย สอบถามปัญหา ติดตามผลการเรียน การใช้จ่ายเงินทุนฯ และสอบถามสภาพความเป็นอยู่ ของนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานนำคณะเยี่ยมเด็กทุนดังกล่าว ณ วัดแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยมอบทุนการศึกษา พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่นักเรียนทุนดังกล่าว พร้อมกล่าวให้กำลังใจ ให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และให้พยายามรักษาระดับผลการเรียนที่ดี


Share:พมจ.ตาก นโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบนโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter) นำร่องในการยกระดับสถานรองรับเด็กเอกจน จำนวน 5 แห่งในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการจัดประชุมร่วมกันของ สนง.พมจ.ตาก ร่วมกับองค์กร International Rescue Committee (IRC) มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย Save the Children (Thailand) Foundation โดยสถานรองรับเด็กเอกชนนำร่อง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นโยบายการดูแลเด็ก ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้หน่วนงานภาครัฐ และ INGO สนับสนุนการทำงานร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชน และร่วมกันวางแผนแนวทางในการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนนำร่อง จำนวน 5 แห่ง ให้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ณ โรงแรม Centra by Centara Hotel Mae Sot แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share:พมจ.ตาก มอบนโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter) ในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบนโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter) ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการจัดประชุมร่วมกันของ สนง.พมจ.ตาก ร่วมกับองค์กร International Rescue Committee (IRC) มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย Save the Children (Thailand) Foundation และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนและศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวที่มีหอพักสำหรับเด็ก และสำรวจสถานการณ์ของสถานรองรับเด็กเอกชนและศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวที่มีหอพัก ในพื้นที่จังหวัดตาก กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กในหอพักของศูนย์การรู้เด็กต่างด้าว จำนวน 30 คน ณ โรงแรม The Teak Hotel แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share:ทีม พม.ตาก เข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์ เรื่อง Buoyance เนื่องในวันผู้โยกย้ายถิ่นฐานสากล ประจำปี 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนางสิริธร พวงสมบัติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์ เรื่อง Buoyance เนื่องในวันผู้โยกย้ายถิ่นฐานสากล ประจำปี 2565 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีนีมา โรบินสัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว เป็นการเล่าเรื่องราวของเด็กชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์การค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญของการโยกย้ายถิ่นฐานให้ผู้รับชมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และผู้สนใจ


Share:ทีม พม.ตาก กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน การมอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือน กลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง (ผู้ป่วยเรื้อรัง) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พมจ.ตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน การมอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือน กลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง (ผู้ป่วยเรื้อรัง) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก อำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา และตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จำนวน 4 ราย


Share:พมจ.ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีพระสงฆ์ 89 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน จากพุทธศาสนิกชนที่มาตั้งแถวรอทำบุญตักบาตร เป็นแถวยาวตั้งแต่เช้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นนำส่วนราชการวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่พ่อตัวอย่างระดับหน่วยงาน ของจังหวัดตาก ประจำปี 2565 ให้แก่ นายสุชาติ โท่มาก อาชีพ ข้าราชการบำนาญ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคคลดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ด้วย


Share:ทีม พม.ตาก จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน NGO อาทิ มูลนิธิสุวรรณนิมิต โกรเบอร์อาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โรงพยาบาลแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมี นางสาวธนชพร ต๊ะทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
กิจกรรมประกอบด้วย

  • การแสดงจากผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้นำ อบต.แม่ปะ และการแสดงจากกลุ่มเด็ก เยาวชน และการแสดงจากองค์กรภาคเอกชน
  • การออกบูธนิทรรศการจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • การจับฉลากตอบคำถามชิงรางวัลบนเวที
    พร้อมนี้ สนง.พมจ.ตาก ได้มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และรองผู้อำนวยการ รพ. แม่สอด ผู้ร่วมกิจกรรมในงาน และออกบูธรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เล่นเกมส์ แจกรางวัลและสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial