“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนเมษายน 2566


Share:ESS Help Me ช่องทางในการแจ้งเหตุเมื่อโดนทำร้ายร่างกายหรือข่มขู่ว่าจะทำร้าย หรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว

📍โดยแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำ และติดตามการช่วยเหลือได้ทันที

📲 สามารถกดเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ในช่องค้นหา @esshelpme หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน

👉🏼 “ESS Help Me มีไว้อุ่นใจ ช่วยให้คุณปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุร้าย”

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

ด้วยความห่วงใยจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนมีนาคม 2566


Share:การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


Share:สนง.พมจ.ตาก จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการทำงานแก่ผู้สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทราบแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.Smart) และเป็นกลไกระดับพื้นที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง เชื่อมโยงการทำงานเครือข่ายทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป อสม.ที่มีจิตอาสา จากอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอวังเจ้า จำนวน 55 คน โดย นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ และนายวีระ สกุณวัฒน์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(One Home) ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม ดังกล่าว


Share:ทีม พม.ตาก ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจิราพร คำพุฒิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับเทศบาลเมืองตาก จำนวน 7 หลัง ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลเมืองตาก


Share:การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก

>>รายละเอียดตามที่แนบมานี้


Share:ทีม พม.ตาก ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นำโดยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้งาม จิตอาสา 904 ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3 ราย
นอกจากนี้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สนับสนุนจักรยาน 3 ล้อ สำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 1 คัน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาก โดยเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565


Share:สนง.พมจ.ตาก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2 โครงการลดรายจ่าย สร้างรายได้จากน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบางจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มเปราะบางมีศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้มากขึ้นเกิดความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 45 คน ระยะเวลาในการจัดโครงการ จำนวน 2 วัน โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ดังกล่าว


Share:พมจ.ตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางมาตรการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุมคนต่างด้าวที่ขอเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางมาตรการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุมคนต่างด้าวที่ขอเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปกครองจังหวัดตาก มูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดตาก จำนวน 64 มูลนิธิ สถานศึกษาในระบบและนอกในพื้นที่จังหวัดตาก ที่เข้าร่วมประชุมดังกลัาว โดยมีพันตำรวจเอกสัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Terminal ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial