ขอแสดงความยินดี กับ นายนาวิน บุญนำมา


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2566


Share:รายงานประจำเดือนตุลาคม 2566

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศ การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนสวัสดิการชุมชนในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:กดติดตาม TikTok สนง.พมจ.ตาก

‼️อีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก💟

—> คลิ๊ก!!!


Share:พม.รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด

📍 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 📍

📣ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(สำนักงาน ป.ป.ส.)

💟รักกัน เตือนกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติด ในครอบครัวและชุมชน


Share:ประกาศ การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนกันยายน 2566


Share:รายงานประจำเดือนกันยายน 2566

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:เล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดตาก พ.ศ.2566

Download // เล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดตาก พ.ศ.2566


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial