ขอเชิญร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปี การจากไปของหมอกระต่าย เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกและไว้อาลัยคุณหมอกระต่าย เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ด้วยการเปิดไฟหน้ารถหรือเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคมนี้ เวลา 15.09 น. เป็นเวลา 1 นาที เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน


Share:รายงานประจำเดือนธันวาคม 2565

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ทีม พม.ตาก ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นำโดยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้งาม จิตอาสา 904 ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3 ราย
นอกจากนี้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สนับสนุนจักรยาน 3 ล้อ สำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 1 คัน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาก โดยเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565


Share:สนง.พมจ.ตาก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2 โครงการลดรายจ่าย สร้างรายได้จากน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบางจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มเปราะบางมีศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้มากขึ้นเกิดความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 45 คน ระยะเวลาในการจัดโครงการ จำนวน 2 วัน โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ดังกล่าว


Share:พมจ.ตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางมาตรการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุมคนต่างด้าวที่ขอเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางมาตรการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุมคนต่างด้าวที่ขอเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปกครองจังหวัดตาก มูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดตาก จำนวน 64 มูลนิธิ สถานศึกษาในระบบและนอกในพื้นที่จังหวัดตาก ที่เข้าร่วมประชุมดังกลัาว โดยมีพันตำรวจเอกสัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Terminal ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share:พมจ.ตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท”โพชฌังคปริตร”) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางปิยนาฏ เสงียมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และ หน่วยงาน One Home เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท”โพชฌังคปริตร”) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภัคดี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดคลองสัก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ กรณีประสบอัคคีภัย

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 และ ศปก.News 17126503ตก.-สังคมทั่วไป-ไทยรัฐ ออนไลน์-ตาก-ย่างสดเด็ก 9 ขวบพิการ ไฟลามหมู่บ้านกะเหรี่ยงติดชายแดน ตายสลดคากองเพลิง ในเขตพื้นที่ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นั้น
นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พมจ.ตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ อายุ 9 ปี ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประสบอัคคีภัย เสียชีวิตภายในบ้าน ขณะเกิดเหตุอาศัยอยู่ในบ้านลำพัง
✅ ข้อเท็จจริง : เด็กหญิงสุธิตา – อายุ 9 ปี อาศัยอยู่กับปู่ ย่า และน้า (น้องของบิดา) เป็นครอบครัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (กลุ่มบุคคลตามยุทธศาสตร์ – กลุ่มชาติพันธุ์ตกสำรวจ) บิดามารดาเด็กแยกทางกัน ขณะเกิดเหตุเด็กอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง ปู่ย่าและน้าออกไปทำงาน (ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด)
✅ การช่วยเหลือ :
1. สนง.พมจ.ตาก : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ผู้นำชุมชน และ อพม. เพื่อเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัว พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค
2. สน.ปภจ.ตาก : มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
3. อบต.พบพระ : อำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัว พร้อมทั้งให้การดูแลเบื้องต้น


Share:📢🎉ประกาศกิจกรรมดีๆ จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 👨‍👩‍👦

กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 2 👨‍👩‍👦
🏆ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท✨โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. 😊

✨รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ตามไฟล์ประกาศในเว็บไซต์กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
https://www.m-culture.go.th/surveillance/main.php
และ Facebook Fanpage “กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม”

✨ลิงก์รับสมัคร✨
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdzEtf0whuvcw…/viewform

✨ลิงก์รายละเอียดกิจกรรม✨
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1E9vFS27qlZGWzL-1b4miRhTyhJaL9EyF?fbclid=IwAR22LWGUAWsM0FyLNFiR_KEzAQ3I6julQFAmhh7EvKMu1QIuosb5IO1oXe8


Share:อบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง


Share:พมจ.ตาก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางปิยนาฏ เสงียมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระสุเมธีธรรมญาณ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 6 รูป ประกอบพิธีฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวตาก เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial