อำนวยความสะดวก ให้เข้าถึงสิทธิ์ “เราชนะ” (วันที่ 4 มีนาคม 2564)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตาก ลงพื้นร่วมกับสำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ทำการอำเภอบ้านตาก และคลังจังหวัดตาก เพื่อจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้สูงอายุติดเตียง ที่ไม่มีประชาชนบัตรสมาร์ทการ์ด ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ให้เข้าถึงสิทธิ์ “เราชนะ” โดยนำเอกสารไปยื่นที่จุดบริการลงทะเบียน ณ เทศบาลตำบลบ้านตาก

Share: