สมาคมม้งหย่างมัว มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อสนับสนุนโครงการตู้พม.ปันสุข (19 ม.ค. 64)

วันที่ 19 มกราคม 2564 สมาคมม้งหย่างมัว มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อสนับสนุนโครงการตู้พม.ปันสุข ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: