ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง และผู้ดูแลคนพิการ ที่ขอรับการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (2 ธ.ค. 63)


Share: