ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก และนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 9 ราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลวังหมัน ตำบลสามเงา อำเภอสามเงาตำบลท้องฟ้า ตำบลเกาะตะเภา ตำบลแม่สลิต และตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


Share: