ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่. หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง (28 ก.พ. 64)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ตามโครงการเราชนะ ในพื้นที่. หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 8 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง โดยขอความร่วมมือกำนันตำบลหนองบัวเหนือในการประสานและประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนเราชนะ และและได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ดังนี้
1.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ช่องทาง “ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มพิเศษ” สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 4 ราย
2.พบคนพิการที่ญาตลงทะเบียบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย
3. คนพิการไม่อยู่ในพื้นที่จำนวน 2 ราย
4.พบผู้สูงอายุและคนพิการจำนวน 14 ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนและไม่มีญาติลงทะเบียนให้ จึงได้ดำเนินการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทฟโฟน เรียบร้อยแล้ว

Share: