ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก เพื่อให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้แก่เด็กออทิสติก กรณีมารดาเลี้ยงเดี่ยวดูแลบุตรชายพิการ

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก เพื่อให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้แก่เด็กออทิสติก กรณีมารดาเลี้ยงเดี่ยวดูแลบุตรชายพิการ จำนวน 2 คน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เช่าห้องอยู่กับบุตรชาย โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


Share: