ลงพื้นที่ตรวจอาคารสถานที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจอาคารสถานที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการตำบลวังหิน และศูนย์บริการคนพิการตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากกรณีขอต่ออายุใบจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป


Share: