ร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Page : Opengovthailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Page : Opengovthailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นในประเด็นการทำงานต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Creative Communication รูปแบบการสื่อสารแบบโดนใจให้คนมาอ่าน โดยคุณรัชวัตร เอกรินทรากุล เจ้าของ Create-Outline Digital Media Agency


Share: