รับมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค จากเทสโก้ โลตัส แม่สอด ซึ่งเป็นเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก (CSR) เพื่อสนับสนุนในกิจกรรม พม.ปันสุข (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) (25 ก.พ. 64)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค จากเทสโก้ โลตัส แม่สอด ซึ่งเป็นเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก (CSR) เพื่อสนับสนุนในกิจกรรม พม.ปันสุข (ตู้ปันสุขกับตู้รับทุกข์) โดยตั้งจุดบริการ พม.ปันสุข บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

Share: