พมจ.ตาก เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กสากล ประจำปี 2565

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กสากล ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จัดโดยมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ภายใต้โครงการ Ray of Youth ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำ โดยมีตัวแทนเด็กจากศูนย์การเรียนรู้แรงงานข้ามชาติ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมเป็นเกียรติในงาน การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กด้วยการส่งเสียงของเด็ก สร้างจิตสำนึกในการปกป้องดูแลเด็กและส่งเสริมให้ทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองเด็ก กิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัลให้กับผู้ได้เข้าแข่งขันวาดภาพ การประกวด Dance Cover และการออกบูธเรียนรู้ด้วยการเล่น


Share: