พมจ.ตาก เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่

วัันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมให้การต้อนรับนายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นำโดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุลักลอบข้ามแดนไทย-เมียนมา ของพลเมืองสัญชาติอินเดีย ในห้วงเวลาที่ผ่านมา


Share: