พมจ.ตาก ลงพื้นเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางกรณีประสบปัญหาจากอุทกภัยและอัคคีภัย

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางกรณีประสบปัญหาจากอุทกภัย จำนวน 2 รายและอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ตามกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รอง ผอ.กอ.รมน. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นายอำเภอวังเจ้า หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน และ อสม. / อพม. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้กำลังใจ มอบเงิน และมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share: