พมจ.ตาก ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 13,000 ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 23 พ.ศ. 2565


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 13,000 ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 23 พ.ศ. 2565 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวฯ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับจังหวัดตาก จำนวน 13,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่สูงต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกบูธปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ และวัสดุเหลือใช้ รวมถึงแจกขนมและเครื่องดื่มแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย


Share: