ประชุม เพื่อเร่งรัดการทำงานตามสัญญาฯ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ4 ชั้น 16 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับงาน พร้อมด้วยกรรมการ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง บริษัท เอเทค คอนสตรักชั่นแอนด์ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด ร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดการทำงานตามสัญญาฯ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ4 ชั้น 16 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: