ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี คนพิการมีพฤติกรรมเร่ร่อน ไม่มีผู้ดูแล ผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี คนพิการมีพฤติกรรมเร่ร่อน ไม่มีผู้ดูแล ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลแม่สอด พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวด เจ้าหน้าที่เทศบาลท่าสายลวด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1ตำบลท่าสายลวด และญาติ ในพื้นที่ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากอำนวยความสะดวกในการนำพาคนพิการเข้าแจ้งความที่สภอ.แม่สอดเนื่องจากบัตรคนพิการหาย และจะดำเนินการจัดทำบัตรคนพิการในลำดับต่อไป


Share: