ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินแลบัญชี

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: