ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: