ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: