ประกาศจังหวัดตาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการ 4 ชั้น 16 ห้อง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดินของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: