ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ตีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำว่า ๙๐ กิโลวัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: