ประกาศจังหวัดตาก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) อัตราจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: