ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: