ทีม พม.ตาก เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรม” ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางวันสงกรานต์ เจียมศิริ ผอ.พก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรม” ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายวีระพนธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ


Share: