ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ กรณีประสบอัคคีภัย

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 และ ศปก.News 17126503ตก.-สังคมทั่วไป-ไทยรัฐ ออนไลน์-ตาก-ย่างสดเด็ก 9 ขวบพิการ ไฟลามหมู่บ้านกะเหรี่ยงติดชายแดน ตายสลดคากองเพลิง ในเขตพื้นที่ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นั้น
นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พมจ.ตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ อายุ 9 ปี ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประสบอัคคีภัย เสียชีวิตภายในบ้าน ขณะเกิดเหตุอาศัยอยู่ในบ้านลำพัง
✅ ข้อเท็จจริง : เด็กหญิงสุธิตา – อายุ 9 ปี อาศัยอยู่กับปู่ ย่า และน้า (น้องของบิดา) เป็นครอบครัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (กลุ่มบุคคลตามยุทธศาสตร์ – กลุ่มชาติพันธุ์ตกสำรวจ) บิดามารดาเด็กแยกทางกัน ขณะเกิดเหตุเด็กอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง ปู่ย่าและน้าออกไปทำงาน (ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด)
✅ การช่วยเหลือ :
1. สนง.พมจ.ตาก : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ผู้นำชุมชน และ อพม. เพื่อเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัว พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค
2. สน.ปภจ.ตาก : มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
3. อบต.พบพระ : อำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัว พร้อมทั้งให้การดูแลเบื้องต้น


Share: