ทีม พม.ตาก ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นำโดยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้งาม จิตอาสา 904 ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3 ราย
นอกจากนี้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สนับสนุนจักรยาน 3 ล้อ สำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 1 คัน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาก โดยเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565


Share: