ทีม พม.ตาก จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน NGO อาทิ มูลนิธิสุวรรณนิมิต โกรเบอร์อาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โรงพยาบาลแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมี นางสาวธนชพร ต๊ะทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
กิจกรรมประกอบด้วย

  • การแสดงจากผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้นำ อบต.แม่ปะ และการแสดงจากกลุ่มเด็ก เยาวชน และการแสดงจากองค์กรภาคเอกชน
  • การออกบูธนิทรรศการจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • การจับฉลากตอบคำถามชิงรางวัลบนเวที
    พร้อมนี้ สนง.พมจ.ตาก ได้มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และรองผู้อำนวยการ รพ. แม่สอด ผู้ร่วมกิจกรรมในงาน และออกบูธรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เล่นเกมส์ แจกรางวัลและสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

Share: