คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 7 คน(ชาย 6 คน,หญิง 1 คน)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีม พม.ตาก (One Home ตาก)ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สภ.เมืองตาก, กอ.รมน ตาก, สนง.แรงงานจังหวัดตาก, สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, สนง.จัดหางานจังหวัดตากคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 7 คน(ชาย 6 คน,หญิง 1 คน) ตามแบบสัมภาษณ์เบื้องตันเพื่อกรคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สภ.เมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก และได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพสรุปเบื้องตัน มีความประสงค์เดินทางมาทำงานในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล เส้นทางการเดินทางจากตองจี – ประเทศไทย


Share: