ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง การดำเนินโครงการจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อสื่อสารเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและมาตราการในการป้องกันการกระทำทุจริต>>> อ่านรายละเอียดเพิ่ม ...
อ่านต่อ
0
Cool Number
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial