ข่าวกิจกรรม

ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ สัญชาติอินโดนีเซีย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธ ...

ทีม พม. ตากร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายใ ...

ทีม พม.ตาก ร่วมพิธีบรรพชา-อุปสมบท ผู้ยากไร้

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบ ...

ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตอำเภอแม่สอดที่จดทะเบียน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายใ ...

พมจ.ตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบ ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial