ข่าวกิจกรรม

ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต ...
อ่านต่อ

ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง จำนวน 3 ราย เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต ...
อ่านต่อ

พมจ.ตาก เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการปาฐกถาพิเศษ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้ ...
อ่านต่อ

ทีม พม.ตาก ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้น ...
อ่านต่อ

ทีม พม.ตาก มอบบ้านให้แก่คนพิการตาม โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ น ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial