ข่าวกิจกรรม

ทีม พม.ตาก เข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์ เรื่อง Buoyance เนื่องในวันผู้โยกย้ายถิ่นฐานสากล ประจำปี 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...

ทีม พม.ตาก จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับเ ...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สกัดความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ พช.ตากและรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับพ ...

พมจ.ตาก ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้ว ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial