ข่าวกิจกรรม

ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ กรณีประสบอัคคีภัย

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 และ ศปก.News 17126503ตก.-สังคม ...

พมจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนและโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิ ...

พมจ.ตาก นโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตา ...

พมจ.ตาก มอบนโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter) ในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial