ข่าวกิจกรรม

ทีม พม.ตาก จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับเ ...
อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สกัดความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ พช.ตากและรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับพ ...
อ่านต่อ

พมจ.ตาก ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้ว ...
อ่านต่อ

พมจ.ตาก เป็นวิทยากรบรรยาย “การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้้สียหาย”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นวิทย ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial