ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวป ...
อ่านต่อ

มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวป ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุม ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial