การประชุมเชิงปฏิบัติการ Policy Lap ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Policy Lap ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมระดมสมอง Backcasting ,Empathy ProblemStatement , Idea Card ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: