การประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก (1 ธ.ค. 63)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก โดยมีนางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: