การบันทึกเทปโทรทัศน์สถานการณ์ & งานผู้สูงอายุจังหวัดตาก (18 ส.ค. 63)

18 สิงหาคม 2563 [การบันทึกเทปโทรทัศน์สถานการณ์ & งานผู้สูงอายุจังหวัดตาก] : นายประทีป มูลเภา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ทำการบันทึกเทปโทรทัศน์สนทนาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อออกอากาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานีโทรทัศน์ช่อง 2 NBT

Share: