เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (เพิ่มเติม)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดตาก ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา


Share:ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก


Share:ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 16 ห้อง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial