ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2565

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา


Share:รายงานประจำเดือนกรกฏาคม 2565

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2565

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก พร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบอาคาร(เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดตาก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial