ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Page : Opengovthailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและเจ ...
อ่านต่อ

มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) จำนวน 17 ราย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินทุนกู้ ...
อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดก ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าร ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial