โครงการ “รวมพลังสตรีจังหวัดตากส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทย สู่สากล” เนื่องในวันสตรีสากล

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังสตรีจังหวัดตากส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทย สู่สากล” เนื่องในวันสตรีสากล พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในการนี้ นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมออกบู๊ทกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตาก และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้สตรีมีบทบาทในสังคม การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่าง ชาย-หญิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน


Share: