โครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม (23 มีนาคม 2564)

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก (One home)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กุ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลแม่กุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม
ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 10 ครอบครัว โดยได้เยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ประชาชน

Share: