โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดตาก (14 ธ.ค. 63)

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้ารวมทำบุญตักบาตร โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ทั้ง 3 ท่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดตาก กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอเมืองตาก

Share: