เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพิ่มเติม

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวปิยพรรณ จันทร์ศรีเมือง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อนำเข้าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต่อไป


Share: