อ.พ.ม. ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ จิตอาสา และผู้นำชุมชน ปรับปรุงห้องน้ำ ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 1 ราย

วันที่ 2 พฤศิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดย อ.พ.ม. ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ จิตอาสา และผู้นำชุมชน ปรับปรุงห้องน้ำ ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 1 ราย


Share: