อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มายื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” ณ หอประชุม อำเภอสามเงา ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา​ จังหวัดตาก (วันที่ 3​ มีนาคม 2564)

วันที่ 3​ มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่​ เข้าร่วมอำนวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มายื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” ณ หอประชุม อำเภอสามเงา ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา​ จังหวัดตาก
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ ดังนี้ ผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน มาลงทะเบียนด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย และคนพิการที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
มาลงทะเบียนด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย

Share: